Mapa serwisu 
 
 
 

20 października 2017 - Dzień Krajobrazu

Człowiek jest nierozerwalnie związany z przestrzenią, w której obcuje i którą zamieszkuje. Otoczenie wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie się i utrzymywanie więzi społecznych. Przestrzeń wokół nas inspiruje i motywuje nas do działania. To sprawia, że każdy chciałby mieszkać w miejscu o pięknym i harmonijnym krajobrazie. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas współtworzy swoje otoczenie i ma na nie realny wpływ.

Polska, ratyfikując w 2004 r. Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., zobowiązała się do stosowania jej przepisów. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Zgodnie z zapisami Konwencji krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.

 

W tym roku - z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października po raz drugi odbędzie się Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Mając na uwadze rozwój badań nad krajobrazem, zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i kulturowym oraz potrzebę rozpowszechniania ich wyników zarówno wśród społeczeństwa jak i organów decyzyjnych zdecydowano, że tematem na rok 2017 będzie: Nauka o krajobrazie
W ramach tego tematu rozpowszechniane będą informacje dotyczące podejmowanych w kraju i za granicą badań nad krajobrazem, zarówno przyrodniczym jak i kulturowym. W związku z powyższym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o ewentualne przekazywanie informacji o konkretnych badaniach naukowych realizowanych w zakresie krajobrazu, które Państwa zdaniem są warte rozpowszechniania w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Szczególnie cenne są informacje dotyczące badań wpływu wartości krajobrazowych, na jakość życia człowieka oraz zmian zachodzących w krajobrazach. 
W ramach Dnia Krajobrazu GDOŚ planuje również rozpowszechnienie idei organizacji spacerów z przewodnikami - pod hasłem Ogólnopolskie spacery krajobrazowe. Celem organizacji spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcje, jakie pełni lub ewentualnych zagrożeń. 

Dzień Krajobrazu 

Nauka o krajobrazie 
20 października 2017

krajobraz GDOS GDOS02
 
 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl